גלריה

 
 שמן על בד "oil on canvas" - "" שמן על בד "oil on canvas" - "" שמן על בד "oil on canvas" - ""

     

   
   
 
 שמן על בד "oil on canvas" - "" שמן על בד "oil on canvas" - "" שמן על בד "oil on canvas" - ""

     

   
   
 
 שמן על בד "oil on canvas" - "" שמן על בד "oil on canvas" - "" שמן על בד "oil on canvas" - ""

     

   
   
 
 שמן על בד "oil on canvas" - "" שמן על בד "oil on canvas" - "" שמן על בד "oil on canvas" - ""

     

   
   
 
 שמן על בד "oil on canvas" - "" שמן על בד "oil on canvas" - "" שמן על בד "oil on canvas" - ""

  ציור ילדים - 120*150 ס"מ

 בקעת צין - 120*140 ס"מ נמכר עין עבדת - 40*50 ס"מ
Children Drawing -  150X120 cm Zin Valey  - 140X120 cm Sold Ein Avdat - 50X40 cm
 
 שמן על בד "oil on canvas" - "" שמן על בד "oil on canvas" - "" שמן על בד "oil on canvas" - ""

  עצי זית - 50*70 ס"מ

   דמות המדריך - 50*70 ס"מ  

דמות אשה - 70*50 ס"מ     

Olive Trees -  70X50 cm Image of the Guide -  70X50 cm Woman Image - 50X70 cm
 
 שמן על בד "oil on canvas" - "" שמן על בד "oil on canvas" - "" שמן על בד "oil on canvas" - ""

  בצל - קוטר 87 ס"מ

   מקלות - קוטר 65 ס"מ  

מרכז עלים - קוטר 55 ס"מ     

Onion -  D 87 cm Sticks -  D 65 cm Leaves - D 55 cm
 
 שמן על בד "oil on canvas" - "" שמן על בד "oil on canvas" - "" שמן על בד "oil on canvas" - ""
פיצוץ - קוטר 76 ס"מ כרוב - קוטר 76 ס"מ ספירלות - קוטר 86 ס"מ
Explosion - D 76 cm Cabbage - D 76 cm Spirals - D 86 cm
 
 שמן על בד "oil on canvas" - ""  שמן על בד "oil on canvas" - ""  שמן על בד "oil on canvas" - ""
פרוסת גזר - קוטר 100 ס"מ נוף ספירלי - קוטר 90 ס"מ לימון - קוטר 55 ס"מ
CarrotD 100 cm Spiral Trees - D 90 cm Lemon - D 55 cm
     
 שמן על בד "oil on canvas" - ""  שמן על בד "oil on canvas" - ""  שמן על בד "oil on canvas" - ""
חבל אדום - קוטר 100 ס"מ מערבולת - קוטר 106 ס"מ תודה - קוטר 120 ס"מ
red roop D 100 cm whirlpool - D 106 cm tank you - 120 D cm
     
 
שבלול - קוטר 100 ס"מ עפיפון - קוטר 100 ס"מ  
Snale D 100 cm Kite D 100 cm  
     
 שמן על בד "oil on canvas" - ""  שמן על בד "oil on canvas" - ""  שמן על בד "oil on canvas" - ""
אדווה - 40*50 ס"מ מים - 40*50 ס"מ

 השתקפות - 40*50 ס"מ

Wave - 50X40 cm Water - 50X40 cm Reflection - 50X40 cm
     
 שמן על בד "oil on canvas" - ""  שמן על בד "oil on canvas" - ""  שמן על בד "oil on canvas" - ""
נמכר

 שיח במדבר - 90*120 ס"מ

 ליד הירדן - 40*50 ס"מ

 זרימה  - 40*50 ס"מ

Sold  Desert Bush - 120X90 cm Jordan Shrub - 50X40 cm Flaw  - 50X40 cm
     
 שמן על בד "oil on canvas" - ""  שמן על בד "oil on canvas" - ""  שמן על בד "oil on canvas" - ""
נמכר

 נחל רמון - 120*90 ס"מ

 ליד הירדן - 120*90 ס"מ

נמכר

 מצוק - 70*50 ס"מ

Sold Ramon Wadi - 90X120 cm Jordan Shrub - 90X120 cm Sold Cliff - 50X70 cm
     
 שמן על בד "oil on canvas" - ""  שמן על בד "oil on canvas" - ""  שמן על בד "oil on canvas" - ""
גינה  - 50*40 ס"מ פרחים סגולים - 50*40 ס"מ

 נווה מדבר - 120*90 ס"מ

Garden - 40X50 cm Blue Flowers - 40X50 cm Oasis - 90X120 cm
     
 שמן על בד "oil on canvas" - ""  שמן על בד "oil on canvas" - ""  שמן על בד "oil on canvas" - ""

 

 ארז צעיר - 100*100 ס"מ

 חורשת טל - 90*90 ס"מ

 אקליפטוס נופל - 90*90 ס"מ

Cedar - 100X100 cm Tal Park - 90X90 cm Eucaliptus Tree - 90X90 cm
   
 שמן על בד "oil on canvas" - ""  שמן על בד "oil on canvas" - ""  שמן על בד "oil on canvas" - ""
נמכר  עצים בפריחה - 90*120 ס"מ נמכר  עץ במדבר - 50*70 ס"מ  בגינה שלי - 120*150 ס"מ
Sold Blooming Trees - 120X90 cm Sold Desert Tree - 70X50 cm  In My Garden - 150X120 cm
   
 שמן על בד "oil on canvas" - ""  שמן על בד "oil on canvas" - ""  שמן על בד "oil on canvas" - ""

 

 
נמכר  נאות הכיכר - 50*40 ס"מ  חציר ופרחים - 50*40 ס"מ  גדר - 50*40 ס"מ
Sold Neot Hakikar - 50X40 cm Hay and Flowers - 40X50 cm Fence - 40X50 cm
 
 שמן על בד "oil on canvas" - ""  שמן על בד "oil on canvas" - ""  שמן על בד "oil on canvas" - ""
נמכר  כניסה - 80*80 ס"מ נמכר  אדום צהוב - 90*120 ס"מ  עשבים - 40*50 ס"מ
Sold Entrence - 80X80 cm Sold Red and Yello- 120X90 cm Weeds - 50X40 cm
 
 גפן אדום - 50*40 ס"מ נמכר  דקל - 50*40 ס"מ נמכר  פרחים - 50*40 ס"מ
 - 40X50 cm Sold Palm- 40X50 cm Sold Flowers - 40X50 cm
 
נמכר  מדבר - 100*70 ס"מ  סבך - 50*40 ס"מ נמכר  בלי שם - 50*40 ס"מ
Sold  Desert - 70X100 cm - 40X50 cm Sold  no name - 40X50 cm
 
נמכר  בית בקיבוץ - 90*120 ס"מ נמכר  מעין ברוך - 100*100 ס"מ נמכר  ניר ישראל - 120*120 ס"מ
Sold

  House in the Kibutz - 70X100 cm

Sold Ma'ayan Barooch- 100X100 cm Sold Nir Israel - 120X120 cm
 
 
 שמן על בד "oil on canvas" - ""  שמן על בד "oil on canvas" - ""  שמן על בד "oil on canvas" - ""
אדום - 120*90 ס"מ אישה מושתקת - 50*50 ס"מ גנן בכרם - 90*90 ס"מ
Red - 90x120 cm Silent Woman - 50x50 cm My Gardner - 90x90 cm
     
 שמן על בד "oil on canvas" - ""  שמן על בד "oil on canvas" - ""  שמן על בד "oil on canvas" - ""
כפול 150$ - 50*50 ס"מ פנים לרוחב - 50*50 ס"מ צדדים - 50*50 ס"מ
Double - 50x50 cm Wide Face - 50x50 cm Sides - 50x50 cm
 
 שמן על בד "oil on canvas" - ""  שמן על בד "oil on canvas" - ""  
 
בדרך למדבר - 100*100 ס"מ המורה - 100*70 ס"מ  
To The Desert - 100x100 cm My Teacher - 70x100 cm  
 

English     דף הבית   על האומנית   גלריה    פעילויות נוספות